MATERIAŁY POMOCNE PRZY PROWADZENIU ZAJĘĆ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
oraz JAKO WYPOSAŻENIE GABINETÓW I OŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH.